dissabte, 29 de juliol del 2023

Homilia del 30/07/2023

                             DISCERNEIX  I  ACTUA  D’ACORD

                                               Salomó passa amb nota l’examen d’ingrés a “La Universitat de la vida” (és una obra, aquesta, d’un gran humanista dels nostres dies –Rob Riemen- que em permeto de recomanar-vos-la, ja que atresora tota una sèrie d’entrevistes a personatges “estel·lars” que han sabut donar les millors respostes a la vida, que sempre indefectiblement ens ofereix les millors oportunitats que s’amaguen i ens fan l’ullet i que caldrà descobrir-les amb dedicació i amb la passió del cor, amb una recerca que no s’acontenti amb “aparences”; i que sap que mai serà infructuosa la recerca d’allò millor en relació amb nosaltres mateixos i en el nostre futur més vistent i satisfactori. Al Salomó, jove, me’l represento com fent amb Déu la revàlida del Regne...

                                               És impactant el missatge que ens dona el jove Salomó i que es xifra en tres actituds que sempre trobem en els cercadors de mena. Savi, tan jove!

                                               Primer, saber escoltar en tota la seva amplitud d’ona,  que fa oïda prompta a tot ressò, que sap desentranyar per sintonia tota la veritat, bondat, bellesa que es troba de pertot, si sabem romandre atents –millor- expectants, a Déu en primer lloc, a tot altre que ens és veí, als signes dels temps, a la informació que ens dona l’entorn, i no ho oblidem, auscultant-nos: també a nosaltres mateixos.

                                               Segon: I  fet això , portar a plenitud el que s’ha escoltat amb empatia, si actuem amb un discerniment de fons, per veure pros i contres del què considerant-ho important, ens hi volem detenir ponderadament. Dis/cernir, que ve de cernir que vol dir remoure totes les facetes d’allò que hem primer escoltat atentament. Es posar el garbell per distingir allò que és important d’allò que és prescindible, de les aparences i de les coses consistents, la veritat i la mentida, d’allò essencial i d’allò que és teatre, màscara, “pose”, lluentors... Pascal, el savi, ens aplaudiria en veure’ns i saber-nos gent que pensa, que sap fer una critica lúcida de fets i comportaments. De persona que sap separar el gra de la palla, del rumor (“diuen, diuen”), al fet comprovat i ferm, que no es refia de les fake news  i que sap contrastar tot el que corre (!) com a moneda legal i valorar i pesar-ho i treure’n les diferències en positiu o bé en negatiu. Que sap on hi ha consistència o on i ha frivolitat...

                                               Tercer: escoltar, discernir, i posar-se al servei del que mereix lliurar la vida personal i col·lectiva, tenir la justícia com a màxima expressió de compromís d’un bon govern envers tot altre que depèn de mi i de les meves actuacions. Tot en vistes a donar respostes satisfactòries en atenció als que esperen quelcom de valuós en el nostre fer, ponderat, satisfactori. Tot això ho trobem en la resposta que Déu dona a la petició moderada i de bon sentir de Salomó als exordis del seu govern: sagaç i prudent!

                                               Com sempre entre tots els textos eucològics de la Missa hi ha un lligam de projectes i de sentit. Això  una vegada més ho comprovem en la Col·lecta. A veure, comença per dir-nos allò que va proclamar Jesús en dir que només Déu Pare és bo i “origen de tot bé”. Salomó s’hi trobaria reflectit: “protector dels qui esperen en Vós”. “Sigueu misericordiós amb nosaltres” per poder-ho ser i fer amb els súbdits i encara més: “guiats i governats  per Vós”, i que sapiguem discernir entre el béns temporals i els incomparables, de més vàlua, els eterns. Quin inestimable rei d’Israel!

                                               El salm responsorial, sintonia pura amb la descripció de la conversa de Salomó amb Déu, i amb l’aclamació on destaquen els senzills: “Us enaltim, pare, Senyor, perquè heu revelat als senzills els Misteris de Regne”. “jo aprecio els vostres manaments més que l’or i més que tot. La vostra Paraula, explicada, dona llum i l’entenen els senzills”.

                                               Ja de la mà de Pau, nou missatge afegit als dels diumenges anteriors. Entendreu la meva insistència en llegir per enter tot el capítol 8è de la Carta als romans-i-a-nosaltres. Déu és provident i prevident: “Déu ho disposa tot en bé dels qui l’estimen. Que ja els coneixia d’abans que existissin i els destinà a ser imatges vives del seu Fill. Resumint tot l’enfilall de com ens ha pensat “pro- i pre-“: destinats, cridats, justificats, glorificats.

                                               Una paraula només sobre l’evangeli que no és el del tresor i de la perla fina, sinó la paràbola dels eterns “recercadors” que han fet de la seva vida un buscar permanent, perquè la sort no és sort, vull dir que la tenen (la sort) per la seva actitud indeclinable de cercar i més cercar. No és una loteria el fet de descobrir riqueses amagades, sinó una actitud oberta a preguntar, esbrinar, indagar i perseguir, en el ben entès que els tresors són la saviesa del viure de cara a Déu i a la seva Paraula, esperant que la grandesa de Déu es faci trobadissa per la nostra petitesa, viscuda amb plena senzillesa. Sabem, ens ho ha dit Pau ben sintèticament en la segona lectura d’avui a la que jo, com us ho vaig dir diumenge passat, hi afegiria el final d’aquest capítol que per les circumstàncies de escaure’s diumenge vinent el relat de la Transfiguració i tenint lectures pròpies, han desplaçat les que els tocarien de natural. Deixeu-me’n sintetitzar-les, perquè són d’una grandesa tan en sintonia amb les que hem anat proclamant durant totes les dominiques del mes de juliol:  “Si tenim Déu amb nosaltres, qui tindrem en contra? Qui ens separarà de l’amor de Crist? N’estic cert: ni la mort, ni la vida, ni el present ni el futur, ni res de l’univers creat no ens podrà separar de l’amor de Déu que s’ha manifestat en Crist Senyor nostre”. Cal afinar un clamorós Amén final que valgui per tot un Credo! No crec que sigui sobrer afegir amb el cant de Comunió: “Feliços els compassius;: Déu els compadirà. Feliços els nets de cor: són ells els qui veuran Déu”. No podíem cloure aquesta semblança del fills de Déu, tractats amb tanta delicadesa i amb una previsió que ens ret amb un cor senzill al projecte que té per cadascú de nosaltres. Ad maiora natus sum. Déu m’ha “pensat” més allà de desigs i expectatives. Què grans que som! No decebem els auguris i destinacions que Déu ens té pensats, només per amor, abans de qualsevol petit amor que nosaltres puguem oferir-li. “Us donem Gràcies per la vostra immensa glòria!

P. Josep Mª Balcells

Diumenge XVII de durant l’any, 30 de juliol del 2023  Sabadell