diumenge, 5 de febrer del 2023

Homilia del diumenge 05/02/2023

                                          ETS  LA SAL  I  LA  LLUM

                                               Fixem-nos que no diu que hem de ser com una sal ni com una llum o també sense el “la”, sinó determinadament la sal i la llum. No per mèrits o bé per la consecució fruit de la dedicació sinó per gràcia. Són dues benaurances “amagades”. Per tant, un ho és per donació. És la benaurança de que gaudirem si som i fem el que signifiquen. La primera metàfora és més escarida: ser per als que ens envolten aquest pic de gustositat en la convivència, de donar sabor al paladar, sense passar-se. Els que tenim alguns anys els metges ens aconsellen que siguem discrets i moderats en usar-la. Parla del deixeble. Que fent obres d’estar pels germans, activament, De no ser ni fer la seva significació pròpia, aleshores ja no servim de res en la convivència per a la qual hi hem de posar el punt de sal que convé i res més. A continuació ve la metàfora de la Llum. Aquí la cosa puja de valència, perquè ser Llum és un misteri que no té atenuacions, s’ha de llegir directament en el sentit d’il·luminar, de donar escalf resplendint davant la gent.

                                               Curiosament en els llocs paral·lels dels altres sinòptics, en aquesta perícopa ha desaparegut l’al·lusió a la sal i només es manté la metàfora de la Llum. De fet, la metàfora de la Llum es troba en molts indrets. Ja de bon començament l’evangeli de Joan ens presenta el Verb i ens fa aquesta afirmació: “En Ell hi havia la Vida i la Vida era la Llum dels homes... Existia el que és la Llum veritable, el qui ve al mon i il·lumina tots els homes. I hem contemplat la seva glòria, glòria que ha rebut com a Fill únic fel Pare, ple de gràcia i de veritat”. Això ho reblarà més endavant amb una presentació que fa davant dels fariseus de si mateix: “Jo sóc la Llum del món. El qui em segueix no camina a les fosques, sinó que tindrà la llum de la vida”. Ja en el mateix Credo niceno-constatinopolitano afirmem de Jesús: “Llum resplendor de la Llum”. En el Fill s’hi emmiralla el Pare de totes les llums. Ell, Jesús ho pren del Pare. Déu visible del Déu invisible.

                                               En el mateix Gènesi que llegirem durant la propera setmana, el primer dia de la Creació és precisament l’encesa de la llum del món que foragita tota tenebror. És el portal de les creacions successives totes envoltades de la llum que prové del Creador. Llum que serà la vida de i en totes les creatures: “Que existeixi la llum. I la llum va existir”. La llum serà la vida de tot el creat. Fins arribar a la creació de l’home i la dona. Déu anava donant el beneplàcit a tot. “Déu veié que tot el que havia fet era molt bo”. Déu donant-nos la vida ens feia participar de la llum de la vida. Expressió que ens la trobem sovintejadament en l’Escriptura i en la Litúrgia. Als primers temps als novells batejats se’ls deia il·luminats, presos per la participació en la vida de Jesús. Aquest és un misteri que va més enllà d’una moralització; de fet marca l’espiritualitat de tot cristià. Sant Pau parla d’una participació en la vida del Crist, parlarà de l’home nou en Crist, de cristificar-nos. La Transfiguració per als ortodoxes és un mirall d’espiritualitat. Sant Joan de la Creu fa la comparació de la persona del deixeble amb un tió que crema en el fogar de l’Església i passa per tres situacions successives que denoten les tres situacions de la vida espiritual: fases: purificativa, il·luminativa i unitiva. El tronc en tirar-lo al foc normalment encara es verd i ha d’eliminar la saba, ha d’exsudar, i eliminant tota verdor fins a quedar-se ben sec. Aleshores ja pot cremar i treure guspires i fer foc viu. Finalment farà brasa i arribarà a la combustió serena, llarga i es desfarà fins arribar a convertir-se en cendra. El sant ens porta a través d’aquestes situacions fins al foc arroentat que serà el final del procés de combustió en les fases de despullament de les afeccions que impedeixen (les nits dels sentits i la nit de la fe) la fa seva amb comunicacions; i finalment  en saboroses experiències de goig i de plenitud de llum i de vida. A això som cridats els deixebles de Jesús, normalment entrebancats en  fils que ens lliguen a nosaltres mateixos. Fins a arribar a desfer aquell únic fil –hilillo de seda- que ens empresona i no ens deixa volar.                                                     

                                               Ara, potser seria el moment de pensar que podria significar el saber-nos il·luminats i cridats a ser allò que en realitat som en el pensament de Déu per a cadascun de nosaltres. Ens curtcircuitem nosaltres mateixos i pensem que l’evangeli es pot secundar a nivells que nosaltres mateixos considerem discrets i accessibles. El “més i millor” ens els vedem i pensem que ja donem resposta humana, massa humana en el sentit de no ser excessius. En el dir del profeta Isaïes hi trobem una invitació a viure fraternalment: compartir, acollir, vestir, no defugir: llavors esclatarà en la teva vida una llum com la del matí”. “Tindràs al davant la teva bondat i et seguirà la glòria del Senyor”. “Si comparteixes..., s’omplirà de llum la teva foscor i el capvespre  serà clar com el  migdia”. “L’home just és llum que apunta en la fosca” “Sortós (benaurat, beneït, feliç!) l’home que presta de bon grat”. “Se sent ferm confiant en el Senyor”. “Perquè la nostra fe no es fonamentés en la saviesa dels homes, sinó en el poder de Déu”. Pau no va fiar en res més que en Jesucrist i encara clavat en creu”.

                                               “Ha de resplendir la vostra llum davant la gent. Llavors, en veure el bé que heu obrat, glorificaran al vostre Pare del cel”.

                                               Sempre m’ha interrogat aquesta relació entre la llum i la vida. La llum és el determinant més gran de la vida. Això ja passa en la funció clorofíl·lica de les fulles. El color verd és el color de la vida en les seves moltes matisacions. La natura és un reclam que es manté obert i que ens invita a percebre la llum com a motor eficaç de la vida de  i en la natura. Sense el sol no viuríem. Això ho sabem bé els que som mediterranis. El saludem com “el sol de la glòria”. Posem natura en el nostre dia a dia.  És salut i propicia viure més intensament i joiosament. Ens hem de recolzar en les coses més quotidianes, també elles tenen el secret de l’espiritualitat.

                                               Comprenem que tot just després de les benaurances sense cap relació aparentment amb les benaurances Hi i trobem aquesta definició del deixeble: sal i llum són les benaurances amagades en el ser i quefer de cada dia. Demanem que el Senyor ens faci descobrir les pregoneses sobretot en definir-nos com a fills de la llum. Agraïm els temps bonanciosos i practiquem banys de llum. També ens fan viure a través de la respiració espaiada, que no deixa de ser l’equivalent de la funció clorofíl·lica en els nostres pulmons i en la sang ben oxigenada. No podem oblidar que som natura viva.

P. Josep Mª Balcells

Diumenge Vé. de durant l’any, 5 de febrer del 2023  Sabadell