dissabte, 18 de febrer de 2023

Homilia del diumenge 19/02/2023

     SIGUEU BONS DEL TOT,  COM  HO  ÉS  EL  VOSTRE  PARE

                                               Així acaba el capítol cinquè de Mateu que es completarà amb els següents 6 i 7, que -tots tres- conformen el Sermó de la Muntanya, part neuràlgica de tot l’Evangeli, i que dona el perfil més versemblant de com Jesús “feia i deia” i viceversa: “deia i feia”. En aquest capítol planteja les antítesis entre el que se’ls deia als antics i el que Jesús proposa amb aquesta expressió determinant; “Doncs JO us dic”, bo i entenent que -com ja vàrem comentar el diumenge passat- no és negació, sinó sublimació o un portar a una desitjada plenitud, superant les limitades expectatives que quedaven com fossilitzades en l’AT que propiciava més una moralitat de mínims que no pas una Espiritualitat d’anar per-feccionant de mica en mica la manera de viure com a Fills, no com a jueus. De la literalitat s’obre pas a l’Esperit; de la Llei a la Mística, proposada ben explícitament per Pau, la saviesa de Déu: que hom es faci ignorant de les preteses savieses humanes: “Que ningú no es gloriï de ser seguidor de cap home”. El títol de l’homilia és el coronament de totes les antítesis que presenta Jesús. Fixeu-vos en el matisos entre el que preveu el Levític i com queda reformulat per Jesús. Passem d’un “Sigueu sants, perquè Jo, el Senyor, el vostre Déu, soc sant” a un “sigueu bons del tot, com ho és el vostre Pare celestial”. El perquè és taxatiu, mentre que el com és desideratiu. Jesús presenta no un manament sinó un de-manament(!). La diferència la trobarem en l’oració capital de la Missa que és  la Col·lecta: Déu “omni-amorós”, que és la meva traducció del “omnipotent”, que no em diu res, evanescent. Segueixo: “Feu que, per la meditació assídua del bé, complim de paraula i obra la vostra voluntat”. També és ben significatiu el canvi entre la santedat (expressió de la excelsitud, inacces- sibilitat, respecte: el sant =sagrat:  “només Déu és sant, tres vegades sant” i “la bondat, el bé, l’amor”: com un estímul per anar fent camí amb la meditació assídua del bé, de l’amor que es patentitzarà  en la darrera antítesi que és precisament la d’avui: “no us vengeu”, “no tanqueu en el cor el rancor”, “per-doneu”(= per- de perfecció no adquirida sinó oberta, rebuda, oferta per Déu, i caminada -pas a pas- per nosaltres, per-seguida, volguda, en actitud espiritual creixent): “doneu”: (=fer del viure un do, una gràcia, un tractar compassivament, cercant un creixent “emplenament”). Jesús ens tracta com de casa, com a germans, com a fills estimats en el Fill... “Dona-li”; no els tinguis com a enemics, tracta’ls com a persones dignes que ho són no per mèrits, sinó per dignació que Déu fa de i a tots en la concepció i en el tracte amorós i compassiu”. On està la diferència entre un publicà o un pagà i un cristià? Aquí rau la plenitud a aconseguir compassadament, allò que en deia d’anar “endavant i enlaire” o allò que hem aplicat a l’amor: “més que ahir i menys que demà”. Mai s’havia presentat una formulació més entusiasmant, més enaltidora, més feinera, més divinament estimulant. Ara veureu la dignitat d’aquest Com: (=a la manera de, a l’estil, al mode de Jesús, com a referent únic): “Vós sou l’únic Sant, Vós l’únic Senyor, Vós l’únic Altíssim, Jesucrist”. Tornem endarrere a la Col·lecta que encara ens ha de dir més coses, i més belles: l’amor pretén complir de paraula i d’obra, que?...: Atenció: “la vostra voluntat!”. Com sabem que feia Jesús per a qui la voluntat del seu Pare era el seu aliment quotidià. Així ho preguem en el parenostre: “que es faci la vostra voluntat així a la terra (en i entre nosaltres) com sabem que es fa joiosament en el cel. Hem estat fets conciutadants del cel aquí entre el brogit de ser evangelitzats i ensems evangelitzadors! Ens ho recordava Pau, el viure del qual només era el Crist, a qui volia que dediquéssim tots els nostres afanys i que -per la fe- “faci habitar el Crist en els vostres cors, i així, arrelats i fonamentats en el amor, sigueu capaços de comprendre, amb tot el poble sant, l’amplada i la llargada, l’alçada i la profunditat de l’amor de Crist, que arribeu a conèixer aquest amor que sobrepassa tot coneixement i, així, entreu del tot a la plenitud de Déu”. Llegiu, llegiu la Carta als efesis, pensant que ara us la dirigeix a vosaltres: “Glòria a Déu, que amb la força que actua en nosaltres pot fer infinitament més de tot el que som capaços de demanar i d’entendre”.

                                                           Anem ara a l’Aclamació que ens dona el to, l’entonament inicial del director de la música de tot l’evangeli: “Els qui fan cas de la Paraula de Jesucrist han arribat de debò a estimar Déu perfectament”. Que lliga amb l’encapçalament de l’homilia, que és el colofó de l’Evangeli d’avui: “Bons del tot”. I que trobarem a totes les aclamacions dels evangelis d’aquest setmana passada: Diumenge: “Us enaltim, Pare, Senyor del cel i de la terra, perquè heu revelat als senzills els misteris del Regne”. Dilluns: “Jo soc el camí, la veritat i la vida -diu el Senyor-; ningú no ve al Pare, sinó per Mi”. Dimarts: “El Senyor m’ha enviat a portar la Bona Nova als desvalguts, a proclamar als captius la llibertat”. Dimecres: “Que el Pare de nostre Senyor Jesucrist il·lumini els ulls del nostre cor, perquè coneguem a quina esperança ens ha cridat”. Dijous: “Les vostres paraules, Senyor (=Jo us dic), “són esperit i són vida”. (=Em permeto posar-les en Majúscula tant l’una com l’altra: Són Esperit i són Vida), “Vós teniu Paraules de Vida Eterna”. Divendres: “A vosaltres us he dit amics –diu el Senyor-; perquè  us he fet saber tot allò que he sentit del Pare”. Dissabte: “El cel s’esquinçà, i es va sentir la veu del Pare: “Aquest és el meu Fill, el meu Estimat, escolteu-lo”. ...Ja estem, doncs, en els camins que condueixen cap al Pare, sempre a través de Jesucrist”. Això incipientment, en pregustació, en creixement obert a envolar-nos en una espiral helicoïdal que va del terra-terra cap a les enlairades estances celestials. Pura utopia de l’evangeli: “Hem d’anar més lluny”; a mesura que anem agafant altura, els horitzons es van obrint. Sempre aspirant a més i millor. Acabo amb les paraules conclusives de l’epístola d’avui: “Tot és vostre: Pau, Apol·ló, Quefes, el món, la vida, la mort, el present, el futur, Tot és vostre, però vosaltres sou de Crist, i Crist és de Déu”.

                                               Haurem de deixar el Sermó de la Muntanya inacabat, però jo trobo que ja que iniciem el temps de Quaresma ens aniria molt bé meditar assíduament els tres capítols de Mateu per assaborir la identitat cristiana que es bassa en la practica de paraula i obra de l’amor (=”creients creïbles”: Casaldàliga dixit).

                                               Els nostres dejunis, almoines, pregàries quaresmals serien: agafar el document recent del papa Francesc amb l’estudi proactiu, portant a la pràctica el què ens recomana la Carta apostòlica sobre la formació litúrgica del Poble de Déu “Desiderio desideravi”. Mirarem de fer-ne una difusió ampla. No tinguem por de tornar a l’Escola de la Paraula i de posar el Crist com a centre permanent de la nostra identitat cristiana. Avui hem llegit a l’evangeli: “I vosaltres qui dieu que soc?” La pregunta resta oberta per a tots els creients, els que volen ser honestos, amb Déu i amb els Germans. Estic recercant un document del papa Pau VI que es titula “La civilització de l’amor”. D’això va l’evangeli d’avui. Que tingueu la millor Quaresma renovada i renovadora, segons els quatre documents constitucionals del Concili Vaticà II. Document sobre la litúrgia,/ Sobre la Paraula de Déu,/ Sobre l’Església i/ Sobre l’Església en el món contemporani. Comencem amb bon peu i amb ganes de trobar-nos a nosaltres mateixos tal i com Déu Pare ens  somnia, sota l’afectuosa guia de l’Esperit Sant! Per Pasqua ho celebrarem!

                                               Tanco plaça com aquell qui diu amb aquest cant que el trobo una glosa de la Carta Primera de Joan, el qui se les sap totes!:

            Jo crec en l’amor,/ jo crec en la pau:/ Senyor crec en Vós,/ que a tots estimeu./ Jo crec en l’amor,/ jo crec en la pau:/ donem-nos la mà,/ que tots som germans.

            Crec en la felicitat/ d’estimar-nos sense mida (ter)

P. Josep Mª Balcells.

Diumenge VII de durant l’any, 19 de febrer del 2023  Sabadell