divendres, 29 de gener de 2010

Acta Consell parroquial del 12/01/2010

Assistents: Rector P. JM Balcells, P. Josep M Beltran, P. Antoni Marcet, Jordi Viura, Pilar Villagrassa, Montserrat Bigas i M Rosa Cases: secretària del Consell. Excusen la seva assistència: P. Quim Querol, Felipe Garcia, Artur Gonzàlez.

Es desenvolupa la reunió seguint l’ordre del Dia establert amb els següents punts:

1. Pregària: Es llegeix, per part del P. Balcells.

2.- Aprovació de l’Acta de la reunió parroquial de desembre, si s’escau. S’aprova. El P. Balcells ens informa que avui han vingut a buscar els gegants de Pineta (en Tano i l’Estiveta) i els gegantons (en Cisco i la Pineta), la colla de Sant Antoni, de l’Escola Pia de Sant Antoni que se’n faran càrrec des d’ara.

3.- La Rifa de Nadal: precisions per al cobrament. Agraïment a les persones que varen col·laborar. Ens ha tocat una mica de loteria: 14,40€ per cada butlleta. S’està pagant i, el 22 de febrer que és el dia oficial que s’acaba el pagament, veurem quina quantitat ens queda a la parròquia de gent que ho ha donat, o no han vingut a cobrar. Aleshores parlarem de quina manera invertim el benefici. El P. Balcells farà una carta d’agraïment a les persones que han col·laborat en la distribució dels talonaris.

4. Activitats de Càritas Parroquial: resum i dades. Càritas continua: com fer-ho?. En la recollida d’aliments de la campanya de Nadal hi ha hagut una resposta molt generosa. S’agrairà al col·legi de Les Escolàpies de Sant Martí, i al supermercat Condis, del c/ Còrsega, la seva especial col·laboració.
En Jordi Viura ens informa que Càritas Diocesana i els Serveis Socials de l’ajuntament del barri, proposen a l’AA Veïns del barri, Parròquies, Federació d’Entitats, etc., coordinar totes les demandes d’ajut social que es produeixen al barri del Clot-Camp de l’Arpa. La setmana vinent vindrà una persona del Barri del Carmel que ens informarà de com ho tenen organitzat ells.

5.- Preparació “34è FORUM CONTRA LA FAM”: DIES 5-6-7 DE FEBRER. Com han fet en els últims anys, l’organitzaran el Jove Calassanç Teatre, i repartiran les diferents tasques entre els grups de la parròquia. Ens presenten un principi de programa. Es va repassant i es pensa que, dissabte a les 16h, en el “Petit Fòrum”, també s’ha d’invitar als nens de la catequesi i els més petits del Jove Calassanç Teatre. Es proposa fer una variant en l’ordre de dissabte a partir de les 8 de la tarda: missa, xòorum i sopar. S’acabarà de concretar aquest punt.

6.- Novetats en la litúrgia: Any Sant parroquial. Es va posant en marxa “L’Any Sant parroquial”. S’anirà conscienciant a la gent amb els textos que setmanalment s’envien a la xarxa parroquial i estan inclosos al full parroquial.

7.- Participació en trobades i activitats conjuntes de la Parròquia. Es valora positivament la primera trobada extraordinària que va tenir lloc el passat divendres 11 de desembre i que va organitzar la “Coral l’Arpa”. La propera que serà el divendres 12 de febrer, la prepararà el grup de Càritas Parroquial.
La Pujada al Pessebre va anar molt bé.

8.- La xarxa parroquial a Internet: novetats, increment. Hi ha un “bloc” de la parròquia que es pot consultar. La web està aturada. No han facilitat més adreces de correu electrònic per tal d’incorporar-les a la xarxa parroquial

9.- Suggeriments: precs i preguntes. La propera setmana, del 18 al 24 de gener, es farà la “II Setmana Bíblica arxiprestal”. Hi ha un programa establert que es facilitarà amb el “full parroquial” i també s’enviarà a la “xarxa parroquial” perquè tothom tingui coneixement dels actes que es faran. Divendres 22, dintre de les activitats esmentades, hi haurà la Pregària Ecumènica a l’església Evangèlica de Betlem, al carrer de la Nació. El P. Josep M Beltran ens informa que el proper diumenge 17, a la parròquia de Sant Pacià faran el dia de l’emigrant.

Punt afegit per la sra. Pilar Villagrasa:

Avaluació del Temps d'Advent i Nadal. Missa del Pollet i del Gall. Les dues misses de la vetlla de Nadal van anar prou bé, potser caldrà per l’any vinent pensar en avançar una mica les dues misses, la del “pollet” fer-la a les 7 de la tarda i la del “gall” a les 10 de la nit. Les restolines, degut a que molta gent de l’església ja no puja al casal, serà convenient fer-les a la sortida de la celebració, al vestíbul d’entrada a l’església. Els joves que solen acudir al casal, se’ls avisarà perquè vinguin a celebrar-ho a l’església.

Punt afegit per la sra. M Rosa Cases:

Informació del punt sobre l’economia del casal que es va tractar al Consell Parroquial del 3 de desembre passat, en l’apartat de reunió de Casal. Tenim l’esperança que els guanys que ens aporti el premi de la loteria de Nadal ens ajudi a eixugar el dèficit. El que quedi s’anirà eixugant amb els ingressos dels lloguers.

Es confirma que: el primer dijous hàbil de cada mes hi haurà la reunió de la comissió del Casal i el primer dimarts hàbil de cada mes reunió del consell de pastoral.

El proper Consell Pastoral serà el dimarts 2 de febrer, a les 21h., al casal.

Sense més temes a tractar s’acaba la reunió a les 23 h del dia 12 de gener de dos mil deu.Rector Pres. Consell Parroquial Secretària
P. J M Balcells Jordi Viura M Rosa Cases