divendres, 11 de desembre de 2009

resum de l'acta del Consell Parroquial del 03/12/2009

La primera part de la reunió la fem tots junts i, després de la lectura d’un text que ens porta a reflexionar, comencem repassant les dates més properes d’aquest desembre i del curs.
Confirmem la preparació dels actes generals importants: la 1a. Trobada Parroquial serà el proper divendres 11 de desembre i la prepararà la coral “L’Arpa”. De l’organització de la Pujada del Pessebre se’n responsabilitzen l’esplai Sant Josep de Calassanç. La preparació del Fòrum serà a càrrec del Jove Calassanç Teatre i l’Aplec Pasqual l’organitzaran l’agrupament Escolta Rudyard Kipling. Es recorda que encara queda Loteria de Nadal per vendre i tots hem de fer un esforç perquè surti tota ja que és una bona font d’ingressos per l’economia parroquial.
Sobre els gegants de Pineta, l’actual responsable M Rosa Gavaldà ens informa que, des de Colònies Jordi Turull, ens han demanat el “Tano i l’Estiveta” i en “Cisco i Pineta” que són les dos parelles propietat seva i ens han informat que al col·legi dels escolapis de Sant Antoni tenen un lloc on guardar-los i una colla de geganters perquè puguin sortir a ballar quan hi hagi ocasió, juntament amb els gegants de Sant Antoni. La M Rosa Gavaldà farà un escrit on s’expliqui aquest traspàs i així quedi constància oficial en els arxius de la parròquia.
Hauríem de fer més difusió del llibre “Paraula i Vida” i de “La Missa de cada dia” sobretot dir-ho a les reunions dels grups parroquials.
Referent a la Campanya de Càritas durant l’Advent, en Jordi Viura informa que el divendres 18 de desembre es farà una recollida d’aliments extra, al supermercat “Condis” del carrer de Còrsega, ja està organitzada la gent que ho farà i es cobrirà l’horari de matí i tarda. El diumenge 13 es podrà recollir a l’església el sobre de Càritas Diocesana per la col·lecta extraordinària que es farà diumenge 20. També el mateix diumenge 13, es donarà a mà, a la sortida de les misses, un fulletó per promocionar la recollida intensiva d’aliments a la parròquia per la campanya de Nadal. Al casal es farà la recollida acostumada els dies 14, 15, 16, 17 i 18, de 18 a 21h. A l’acolliment del casal trobareu el full on podreu apuntar-vos els grups i persones que puguin cobrir aquest horari.
La celebració comunitària de la Penitència, serà el dilluns 21, a l’església parroquial i els horaris seran a les 18 i les 20h del vespre.
Celebrarem l’Advent amb un recés que serà diumenge 13, al casal, de 10 a 2/4 d’1, i el tema serà: “La maduresa humana i cristiana”.
Es farà la missa del “Pollet” a l’església, a les 20 h del dia 24. A les 23h, també a l’església, es farà la “Missa del gall” i a l’acabar, les “restolines” al casal. El dia de Nadal, les misses seran com els diumenges (no hi haurà missa a les 20h).
El P. Balcells ens informa que el sr. Francesc Busquets, que és organista de la parròquia de Sant Ignasi, s’ha ofert per ensenyar a tocar l’orgue de l’església a totes aquelles persones que ho vulguin aprofitar. Digueu-ho al casal o a l’església.
El P. Josep M Balcells ens anuncia la celebració de l’Any Sant Parroquial, començar-lo el dia de Nadal d’enguany i acabar-lo el Nadal del 2010. El P. Balcells ho anirà publicant i predicant en la seva homilia dominical i, a més, proposarà diverses actuacions a dur a terme.
“100 preguntas sobre la Biblia de Maccise”, és un llibre molt senzill que respon amb molta claredat a les preguntes més sinceres i populars sobre els fets que explica la Bíblia. Podem fer-ne difusió a la gent de la parròquia i entre els diferents grups.
El P. Balcells ens dóna un full escrit per l’abat de Poblet, P. Josep Alegre, que forma part d’uns testimonis escrits i publicats fa uns anys, de com han de ser els cristians del s. XXI. Ens en facilitarà més i s’aniran repartint cada diumenge.
Una notícia que s’ha publicat darrerament sobre “La Llei de culte” és, senzillament, una regularització de les noves construccions de temples per tal que s’ajustin a la normativa arquitectònica de seguretat que està vigent.
Ja tenim “blog” a internet: http://calassans1976.blogspot.com
Fins aquí un extens resum del que va ser l’últim Consell Parroquial.
La secretària del Consell: M Rosa Cases