dimecres, 2 de desembre de 2009

Acta Consell Pastoral del 12-11-2009

Assistents: Rector: P. JM Balcells, P. Josep M Beltran, P. Antoni Marcet, Jordi Viura, Pilar Villagrassa, Montserrat Bigas, Artur Gonzàlez, i M Rosa Cases: secretària del Consell. Excusen la seva assistència: P. Quim Querol, Felipe Garcia.
Es desenvolupa la reunió seguint l’ordre del Dia establert amb els següents punts:
ORDRE DEL DIA
1. Pregària. El P. Josep M Balcells ens llegeix un text abans de començar la reunió.
2. Acta de la reunió del consell Parroquial. El P. Balcells ens distribueix, juntament amb l’ordre del Dia del Consell Pastoral d’avui, l’acta de la reunió de la Comissió de Casal del proppassat 3 de novembre. A partir d’avui s’incorpora al Consell Pastoral el P. Antoni Marcet que s’ha fet càrrec dels grups de catequesi parroquial de 2n nivell.
3. Els objectius d’aquest any 2009– 010: 1. Educar educant-se. 2. “Càritas és cosa de tots”. 3. Crida al voluntariat. Referent als objectius d’aquest curs, el nostre rector exposa que, com a parròquia escolàpia que som, hem de tenir uns objectius educatius generals. Els grups d’esplai, escoltes i JCT teatre, ens diran quins són els objectius educatius generals que treballaran aquest curs amb els nois/noies dels respectius grups. Per aquest motius, les tres trobades generals extraordinàries que seran dinamitzades per grups parroquials es basaran en aquests objectius. Es comprometen a preparar-les “Càritas parroquial” (Jordi Viura), Equips de matrimonis (Artur Gonzàlez), i La Coral (el P. Balcells els ho dirà).El P. Marcet ens informa que ell porta aquest curs els grups de catequesi de 2n curs que aquest any faran la Primera Comunió i que estan preparant fer misses familiars adequades i participades pels nens i nenes que venen a la catequesi. Començaran el dissabte 12 de desembre.
4. Els objectius diocesans: ¿què fer? Fulletons. La formació bíblica és fonamental i ja hi ha un grup que funciona a la parròquia, caldria fer-ne més difusió i que s’incrementés la participació de la comunitat. També és interessant animar a la gent de la parròquia a que ens doni el correu electrònic i així poder enviar-los les “notícies parroquials” per tal que estiguin assabentats de totes les activitats que es fan i hi puguin participar.
5. Preparar el nou any litúrgic: Preparar l’Advent. Presentar l’evangelista del nou cicle: Lluc. ¿Com han de ser els cristians del segle XXI?. Mitjans audiovisuals a l’església? Difusió de Paraula i Vida. La Missa de cada dia. Educació litúrgica. De cara al temps d’advent en l’ornamentació de l’església es farà la corona d’advent i també es passarà el power point de les Benetes cada diumenge d’advent. Ja estan a disposició de la gent els llibrets “Paraula i Vida” del proper any, valen 3€ i es posaran a disposició de la gent a l’església i al casal perquè tothom els pugui adquirir.
6. ¿Com incentivar Càritas parroquial?. En Jordi Viura diu que la Comissió de Càritas parroquial necessita gent per ajudar a nivell intern, ja que el matrimoni Martí-Cartes aquest curs no hi poden anar. En canvi hi ha un grup nombrós de persones que porten la distribució dels ajuts de menjar pera la gent que ho demana i l’assistenta social ho autoritza. També volen organitzar quatre recollides d’aliments extres anuals a les portes d’alguns supermercats –als que evidentment es demanarà permís- i per això caldrà ajut de gent de la parròquia. La primera serà el proper desembre. Es fa la proposta de, durant les misses del cap de setmana a l’església, fer l’ofrena dels cistells que hi ha a l’entrada i posar-los al peu de l’altar. També durant l’Advent donar propaganda a mà i incloure-la també al full parroquial de la “Campanya permanent d’aliments de Càritas Parroquial”.
7. Festa Major de la Parròquia: Projectes i suggeriments. Començarà dijous 26, amb el cinefòrum que cada mes anima el P. Sadurtí Tudela amb la projecció d’una pel•lícula que tingui un tema educatiu. El divendres dia 27, patrocini de Sant Josep de Calassanç, a les 8 del vespre es farà la missa a l’església parroquial. A continuació la Coral “L’Arpa” farà un breu concert i com a cloenda es farà una xocolatada. Els grups de catequesi també faran alguna activitat especial. En Jordi Viura proposa aprofitar aquesta ocasió per a distribuir el tríptic groc de càritas parroquial demanant l’aportació d’aliments al banc de la parròquia. També es demana que es treguin els gegantons a l’atri de l’església per fer més festa.
8. ALTRES. Segons varen quedar a la reunió de la Comissió de Casal, els joves de l’Esplai se n’encarregaran de la dinamització de la Pujada del Pessebre, el Jove Calassanç Teatre del 34è Fòrum contra la Fam, i els Escoltes del 34è Aplec Pasqual.

El proper Consell serà Parroquial (pastoral i casal junts) i tindrà lloc el proper dijous 3 de desembre, puntualment a les 9 del vespre al casal.
Sense més temes a tractar s’acaba la reunió a les 22,45 del dia dotze de novembre de dos mil nou.

El Rector El Pres. del Consell Parroquial SecretàriaP. Josep M Balcells Jordi Viura M Rosa Cases